တောတွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း – Hlawga National Park

တောတွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း

လှော်ကားဥယျာဉ်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအစီစဉ်များထဲမှ တခုဖြစ်သော တောတွင်းလမ်း လျှောက်ခြင်းအစီစဉ်လေးရှိပါတယ်။ တောတွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းကို အထူးသဖြင့် အဖွဲ့လိုက်လာရောက် ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး တောတွင်းအတွေ့အကြုံရယူလိုသူများနှင့် သစ်တော်သစ်ပင်များလေ့လာလိုသူများ အတွက် အစီစဉ် ကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ တောတွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းကို စခန်း(၁)မှ စတင်တာဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် တောတွင်းသို့ဖြတ်ကာ လျှောက်လမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Copyright 2018. All rights reserved.