ပွဲတော်များ – Hlawga National Park

ပွဲတော်များ

  • ကျရောက်တော့မည် အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ - 2021
Months Days Events
October 04 ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်များနေ့
December 14 ကမ္ဘာ့မျောက်များနေ့
  • ကျရောက်ခဲ့ပြီးသော အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ - 2021
Months Days Events
February 12 ပြည်ထောင်စုနေ့
March 02 ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနေ့
April 27 ကမ္ဘာ့ကြံသူတော်များနေ့
May 23 ကမ္ဘာ့လိပ်များနေ့
June 05 ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်းထိန်းသိမ်းရေးနေ့
June 20 ကမ္ဘာ့သစ်ကုလားအုပ်များနေ့
July 29 ကမ္ဘာ့ကျားများနေ့
August 10 ကမ္ဘာ့ခြင်္သေ့များနေ့
August 12 ကမ္ဘာ့ဆင်များနေ့
September 10 ကမ္ဘာ့ကြံ့များနေ့

Copyright 2018, Htoo Zoos and Gardens Business Unit. All rights reserved.